O NAS

 

Zakład Technologii i Technik Malarskich

Zakład Technologii i Technik Malarskich wywodzi się z Pracowni Technologii Malarskiej i Materiałów Rzeźbiarskich powstałej w 1947 roku i przemianowanej w 1951 r. na Katedrę Technologii i Technik Malarskich, którą kierował od 1965 r. prof. Leonard Torwirt. W ramach działalności tych jednostek kształcono studentów nie tylko w zakresie technologii i technik malarskich, lecz również w dziedzinie praktycznej konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby. W latach 1965-1968 katedrą kierował, jako kurator, historyk sztuki i muzeolog, prof. Kazimierz Malinowski. Jego następcą w okresie od 1968 do 1969 r. był prof. Wiesław Domasłowski.

Zakład Technologii i Technik Malarskich w obecnym kształcie powstał w 1969 roku w ramach utworzonego wówczas na Wydziale Sztuk Pięknych Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Kierownikiem Zakładu był prof. Zbigniew Brochwicz. W 1992 r. funkcję tę objął prof. zwycz. dr art. kons. Józef Flik, który od 1991 do 1998 r. łączył tę funkcję z obowiązkami dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, a od września 1999 r. – z obowiązkami prodziekana Wydziału Sztuk Pięknych. W 1996 r. (na wniosek prof. Józefa Flika) z Zakładu Technologii i Technik Malarskich wydzielono samodzielną jednostkę organizacyjną – Zakład Kształcenia Artystycznego.