materiałoznawstwo podobrazi i spoiw malarskich

Zajęcia ze studentami II roku kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki prowadzi prof. dr hab. inż. Tomasz Ważny, dr Bożena Szmelter-Fausek. Przez wiele lat były prowadzone przez mgr Małgorzatę Górzyńską.

laboratorium_badan