pracownia kopii malarstwa nowożytnego

Zajęcia ze studentami V roku kierunku Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej prowadzi prof. dr hab. Elżbieta Basiul oraz dr Magdalena Sitkiewicz. Zajęcia przez wiele lat prowadził prof. dr art. kons. Józef Flik.