Polska Nagroda Innowacyjności

W dniach 27-28 października 2016 r. podczas IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, odbywającego się w Lublinie prof. dr hab. Elżbieta Basiul, Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK, odebrała statuetkę Polskiej Nagrody Innowacyjności w kategorii „Uczelnie”. Pani Dziekan wzięła udział w konferencji prasowej oraz w wieczornej gali. Także 27 października w trakcie sesji Kształcenie dualne przyszłością polskiego szkolnictwa wyższego prof. Elżbieta Basiul przedstawiła na forum Kongresu działalność komercyjną Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Poza Panią Dziekan uczestnikami Kongresu ze strony Wydziału Sztuk Pięknych byli: prof. Marek Basiul oraz dr Katarzyna Krynicka-Szroeder (koordynator nagrodzonego projektu).

więcej…