PRACOWNICY

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 

Pracownicy emerytowani:

  • prof. dr art. kons. Józef Flik
  • st. wykładowca przew. I st. art. mal. Józef Pietrzyk
  • mgr Małgorzata Górzyńska
  • st. wykładowca mgr Ryszard Mirowski
  • mgr Elżbieta Mirowska