Elżbieta Basiul

prof. dr hab.dr-hab-elzbieta-basiul-prof-umk

e-mail: elzbieta.basiul@umk.pl

  • od 2012 r. – dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK
  • 2007 r. – 2012 r. – dyrektor Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK
  • 2008 r. – 2012 r. – członek Komisji Oceniającej Uniwersytetu
  • od 1984 r. – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Technologii i Technik Malarskich w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu.

Prof. dr hab. Elżbieta Basiul – ekspert w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, członek Rady Eksperckiej na lata 2015-2017 powołanej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, do zadań której należy między innymi doradztwo w zakresie współpracy Samorządu Województwa ze sferą naukowo-badawczą, konsultacje kierunków rozwoju polityki innowacyjnej Województwa, doradztwo w zakresie projektowania, doboru i wykorzystania instrumentów polityki innowacyjnej; uczestnik programów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym realizowanych m.in. w ramach Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego istniejącego w strukturze Wydziału Sztuk Pięknych; rzeczoznawca ZPAP w dziedzinie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej; autorka wielu prestiżowych realizacji konserwatorskich; zajmuje się badaniami technologicznymi dzieł sztuki; wykonuje kopie obrazów sztalugowych; występuje na konferencjach krajowych i zagranicznych; bierze udział w wystawach konserwatorskich, a także uczestniczy w działalności popularyzatorskiej m.in. wielokrotnie występując na Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki; zaangażowana w opracowanie Toruńskiego Centrum Konserwacji Zabytków; Członek stowarzyszeń i gremiów eksperckich: Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2007 roku, Ekspert Fundacji Romualdo del Bianco (Florencja – Italia), Członek ZPAP OT – przewodnicząca sekcji konserwatorów dzieł sztuki w latach 2006 – 2011, Członek -założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.