pracownia kopii malarstwa średniowiecznego

Zajęcia ze studentami IV roku kierunku Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej prowadzi prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik. Zajęcia przez wiele lat prowadził prof. dr. art. kons. Józef Flik.