historyczne techniki artystyczne – technika olejna

Wykłady ze studentami III roku kierunku Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej w semestrze zimowym prowadzi prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik, w semestrze letnim: prof. dr hab. Elżbieta Basiul.

Ćwiczenia w semestrze zimowym dotyczą przygotowania podobrazia oraz malowania kopii farbami temperowymi i olejno-żywicznymi. Główna uwaga koncentrowana jest na praktycznym rozwiązywaniu indywidualnych problemów powstających w trakcie malowania fragmentów obrazów gotyckich przez poszczególnych studentów. Prowadzący ćwiczenia: dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK, dr Magdalena Sitkiewicz, dr Bożena Szmelter-Fausek.

Ćwiczenia w semestrze letnim dotyczą przygotowania podobrazia oraz malowania kopii malarstwa XVII-XVIII w. farbami olejno-żywicznymi. Prowadzący ćwiczenia: prof. dr hab. Elżbieta Basiul, dr Bożena Szmelter-Fausek.