Inna działalność, nagrody, wyróżnienia

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki na wystawie Dyplom 84 w Warszawie
 • Tytuł „Praca roku 1994” i nagroda na II Annale ZPAP w 1995 roku w Toruniu za prace konserwatorskie przy gotyckim Tryptyku Koronacji NMP z kościoła seminaryjnego we Włocławku (nagroda zespołowa)
 • Tytuł „Praca roku 1998” i nagroda na VI Annale ZPAP w 1999 r. w Toruniu
  za konserwację gotyckiej płaskorzeźby „Wielka Święta Rodzina” z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie
 • Wyróżnienie na XXX konkursie „Dzieło Roku 2003” organizowanym przez ZPAP w Toruniu za konserwację ołtarza głównego z kaplicy szpitalnej p.w. św. Doroty
  w Żaganiu
 • Wyróżnienie zespołowe J.M. Rektora UMK za działalność organizacyjną w roku 2003
 • Nagroda zespołowa JM Rektora UMK w 2011 roku dziedzinie dydaktyki i promocji Uniwersytetu zagranicą za organizację i przeprowadzenie warsztatów konserwatorskich w ramach Ohrid Summer University (Macedonia), 15-28 sierpień 2010- zespół pod kier. Dr hab. Elżbiety Basiul, prof. UMK
 • Nagroda zespołowa JM Rektora UMK w 2012 roku w dziedzinie dydaktyki i promocji Uniwersytetu zagranicą za organizację i przeprowadzenie warsztatów konserwatorskich w ramach Ohrid Summer University (Macedonia), 18 czerwiec – 2 lipiec 2011- zespół pod kier. dr hab. Elżbiety Basiul, prof. UMK
 • Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za zaangażowanie w działalności organizacyjnej i wkład pracy na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 7 październik 2013.
 • Indywidualne wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia w działalności organizacyjnej, 24 czerwiec 2014 rok.
 • Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego – 2011 r.
 • Nagroda zespołowa II st. za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej przyznana przez JM Rektora UMK. Nagrodę otrzymał zespół w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Basiul, dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK, dr hab. Robert Rogal, prof.UMK, dr Teresa Kurkiewicz, dr Maciej Prarat, dr inż. Ulrich Schaaf, dr Aleksandra Gralińska-Grubecka, dr Katarzyna Krynicka-Szroeder, mgr Adam Cupa, dr hab. Juliusz Raczkowski – 26 październik 2016 r.
 • Statuetka Polskiej Nagrody Innowacyjności w kategorii „Uczelnie”. Nagrodę przyznano Wydziałowi Sztuk Pięknych za innowacyjność i kreatywność w pracach badawczo-rozwojowych oraz współpracę z przedsiębiorstwami i działalność komercjalizującą badania naukowe. W ramach konkursu doceniono projekt Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu, który zrealizowano na Wydziale w latach 2014 – 2015. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa – 27 październik 2016 r.

INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM

Ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorstw

 • Ekspertyza technologiczno – konserwatorska dotycząca obrazu „Studium głowy starca”, Toruń 1999, praca zbiorowa pod kier. prof. dr art. kons. J. Flika (maszynopis, IZK UMK)
 • Ekspertyza technologiczno – konserwatorska obrazu „Kobieta z rudymi włosami” przypisywanego Władysławowi Ślewińskiemu (badanie obiektu pod kątem stwierdzenia autorstwa obrazu), Toruń 1999, praca zbiorowa pod kier. prof. dr art. kons. J. Flika (maszynopis, IZK UMK)
 • Ekspertyza technologiczno-konserwatorska obrazu przypisywanego Zygmuntowi Menkesowi „Kobieta z gitarą”(badanie obrazu pod kątem stwierdzenia autorstwa), Toruń 2004 (maszynopis, IZK UMK)
 • Ekspertyza technologiczna obrazu Portret Mieczysława Gąseckiego w pracowni, Toruń 2004, współautorzy: J. Flik, J. Rogóż, R. Rogal, A. Cupa, P. Szroeder, M. Pastorczak
 • Badania technologiczno – konserwatorskie rzeźb pochodzących z kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Sompolnie, Toruń 2004, współautor: J. Stachera (maszynopis, IZK UMK)
 • Ekspertyza konserwatorska dotycząca opracowania malarskiego wnętrz kamienicy przy ulicy Łaziennej 24 w Toruniu, Toruń 2003, współautor: dr J. Rogóż (maszynopis, IZK UMK)
 • Badania konserwatorskie trzech ołtarzy z kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe, praca zbiorowa pod kierunkiem Elżbiety Basiul, Toruń 2007; zlecenie: Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit, GTZ Berlin
 • Badania konserwatorskie naczółka kościoła filialnego p.w. św. Marcina w Krzepie-lowie, Toruń 2007; zlecenie: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
 • Badania konserwatorskie malowideł ściennych w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba w Kosieczynie, Toruń 2007; zlecenie: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
 • Badania technologiczno-konserwatorskie projektów wnętrz pałacu Umaid Bhawan w Jodhpur w Indiach autorstwa Stefana Norblina z lat 1944-45; współpraca: Adam Cupa; Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, Toruń 2008; zlecenie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
 • Badania technologiczne i konserwatorskie obrazów z warsztatu Tomasza Dolabelli w dawnym Pałacu Biskupim w Kielcach, Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, 2008; (praca zespołowa pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Basiul, prof. UMK; zlecenie: Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Konsultacje eksperckie w trakcie przebiegu prac konserwatorskich przy plafonach z warsztatów Tomasza Dolabelli (XVII w.) w dawnym Pałacu Biskupim w Kielcach (obecnie Muzeum Narodowe); zlecenie: Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Nadzór konserwatorski podczas ekspozycji prac z kolekcji wiedeńskiej Thyssen-Bornemisza Art Contemporary pt.: The Way Things Are…(Jak się rzeczy mają…) w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu (czerwiec 2008); zlecenie Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
 • Dokumentacja badań konserwatorskich kościoła podominikańskiego p.w. św. Piotra i św. Pawła w Chełmnie woj. Kujawsko-Pomorskie wraz z opracowaniem propozycji kompleksowego programu badawczego, Toruń 2009 (praca zespołowa pod kierunkiem J. Rogóża); zlecenie: Wojewódzki Kujawsko-Pomorski Konserwator Zabytków
 • Ekspertyza technologiczna i konserwatorska obrazu Wnętrze świątyni z obrazem „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga (praca zbiorowa). Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego. Zlecenie: Bazylika Mariacka w Gdańsku; luty 2010
 • Ekspertyza technologiczna i konserwatorska obrazu Nicea, A. Ajwazowskiego (?), IZK UMK, Toruń 2010 – zlecenie prywatne
 • Dokumentacja wstępnych badań konserwatorskich wraz z opracowaniem założeń projektu konserwatorskiego. Kościół barokowo-klasycystyczny p. w. Wniebowzięcia NMP oraz poklasztorny budynek obecnej plebanii w Mohylewie – praca zespołowa pod kierunkiem prof. Bogumiły Rouba, Mohylew – Toruń 2010; udział – 15 %; zlecenie: Urząd Marszałkowski w Toruniu
 • Badania konserwatorskie barokowych rzeźb św. Pawła i św. Wawrzyńca z kościoła filialnego w Bogaczowie k/ Koźli Kożuchowskiej, Toruń 2010; udział 60 % (współautor: Adam Cupa)
 • Ekspertyza rysunku na papierze pt.: Portret dziecka z lalką, sygn P. Klee 1905 – zlecenie: Sąd Rejonowy we Wrocławiu– praca zbiorowa pod kier. Elżbiety Basiul, Toruń 2011
 • Ekspertyza rysunku na papierze pt.: Akt kobiecy, odwrócony, przed 1933, sygn. Grosz zlecenie: Sąd Rejonowy we Wrocławiu– praca zbiorowa pod kier. Elżbiety Basiul, Toruń 2011
 • Ekspertyza rysunku na papierze pt.: Pejzaż kubistyczny, 1924, sygn. Feininger Benz 1924 – zlecenie: Sąd Rejonowy we Wrocławiu– praca zbiorowa pod kier. Elżbiety Basiul, Toruń 2011 r.
 • Badania konserwatorskie dekoracji malarskich zespołu architektonicznego Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie, Toruń 2010-2011 – udział 100 %; zlecenie: Urząd Miejskiego Konserwatora Zabytków w Warszawie
 • Dokumentacja badań polichromii barokowych rzeźb z Grupy Ukrzyżowani z kościoła filialnego w Letnicy, Toruń 2011; udział 60 % (współautor: Adam Cupa)
 • Badania technologiczno-konserwatorskie stropu w Ludwig- Filip – room (Nordland Kultursenter), w Bodø, Norwegia, Toruń 2012/2013 r.; udział 30 % (współpraca: Klaudia Rajmann, Jacek Olender); Zlecenie: Nordland Kultursenter, Fylkeskommune Nordland, Norwegia
 • Dokumentacja badań próbek pobranych z obrazu Lilie wodne (szkic) przypisywany Claude Monet’owi, (1916-1926), Toruń 2013 – praca zespołowa pod kierunkiem Jarosława Rogóża (udział – 15%); zlecenie: osoba prywatna
 • Dokumentacja prac badawczo-konserwatorskich hakownicy z Inowłodzu; Toruń 2013 r. (współpraca: Jarosław Rogóż, Adam Cupa; zleceniodawca: WUOZ w Łodzi, delegatura w Piotrkowie Trybunalskim)
 • Opinia technologiczno – konserwatorska dotycząca obrazu pt: Madonna z Dzieciąt-kiem i św. Janem Chrzcicielem (XVI w. ?), własność prywatna, Toruń 2013 r.; zlecenie: osoba prywatna
 • Ekspertyza dotycząca autentyczności obrazów autorstwa Chen Wen Hsi z Heritage Conservation Centre w Singapurze, Toruń 2014 – praca zespołowa pod kierunkiem Jarosława Rogóża (udział – 20 %) – zlecenie: Galeria Narodowa w Singapurze
 • Dokumentacja badań technologicznych i konserwatorskich obrazu p.t. Maria Magdalena Pokutująca, Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK (udział – 50 %), Toruń 2014 r. – zlecenie: osoba prywatna
 • Dokumentacja badań obrazów autorstwa Chen Wen Hsi z Heritage Conservation Centre w Singapurze, Toruń 2014. (Documentation of analyses of artworks by Chen Wen Hsi, from the Collection of National Gallery in Singapore), Toruń 2014 -praca zespołowa pod kierunkiem Jarosława Rogóża (udział – 20 %); zlecenie: Galeria Narodowa w Singapurze
 • Ekspertyza technologiczna i konserwatorska obrazu p.t: Scena męczeństwa ludności Kambodży w czasie rządów Pol Pota, Muzeum Ludobójstwa Tuol Sleng w Phnom Penh, Kambodża, autor: Vann Nath, 1988; Toruń 2014; zlecenie: Muzeum Ludobójstwa Tuol Sleng w Phnom Penh
 • Dokumentacja badań technologicznych i konserwatorskich obrazu p.t. Maria Magdalena Pokutująca, Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK (udział – 50 %), Toruń 2014 r.; zlecenie: osoba prywatna
 • Badania ołtarza głównego p.w. św. Jadwigi Śląskiej (1907 r.) z kościoła parafialnego w Koźli Kożuchowskiej, Toruń 2014 r. (współautor: Adam Cupa; udział – 50 %); zlecenie: Parafia Rzymsko-Katolicka w Koźli Kożuchowskiej
 • Dokumentacja badań technologiczno-konserwatorskich obrazu Bruno Schulz’a p.t: Dachy Wilna. Weryfikacja autorstwa, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Technologii i Technik Malarskich, Toruń 2015; praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. J. Rogóża; zlecenie: osoba prywatna

INFORMACJE O WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Członkostwo w zagranicznych zespołach eksperckich

 • Ekspert Fundacji Romualdo del Bianco (Florencja – Italia) – od 2003 r.

Współpraca międzynarodowa w zakresie dydaktyki

 • Polsko – Rosyjska Szkoła Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Studzienka 2007 – program unijny INTERREG IIIA/TACIS CBC – Program sąsiedztwa: Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej; lider: Europejska Fundacja Ochrony Zabytków, Gdańsk – wykłady i ćwiczenia dla studentów
 • Opieka naukowa nad prof. Ivaną Proc w ramach VIII Edycji Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia (1.03.09 r.- 30.06.09 r.). Prof. Ivanna Proć – pracownik naukowo-dydaktyczny Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych
 • ERAZMUS – opieka nad studentami z Grecji (Konstantinos Giannaras, Ateny, Technological Institute of Athens) oraz Niemiec – 2010 r.
 • Organizacja i zespołowe przeprowadzenie warsztatów konserwatorskich Saint Clement’s School in Conservation and Protection of Cultural Heritage (Szkoła Św. Klemensa w konserwacji i ochronie kulturowego dziedzictwa) w ramach Ohrid Summer University i Saint Clements University (Ochryda, Macedonia), współpraca: mgr Magdalena Iwanicka; 15– 28 sierpień 2010 (zlecenie: Euro-Balkan Institut, Skopje, Ministerstwo Kultury Republiki Macedonii): Konserwacja sześciu ikon (XVII- XIX w.) na warsztatach konserwatorskich w ramach Ohrid Summer University – Saint Clement´s School in Conservation and Protection of Cultural Heritage
 • Organizacja i zespołowe przeprowadzenie warsztatów konserwatorskich Saint Clements School in Conservation and Protection of Cultural Heritage (Szkoła Św. Klemensa w konserwacji i ochronie kulturowego dziedzictwa) w ramach Ohrid Summer University i Saint Clements University (Ochryda, Macedonia), współpraca: dr Teresa Kurkiewicz; 18 czerwiec – 2 lipiec 2011 (zlecenie: Euro-Balkan Institut, Skopje, Ministerstwo Kultury Republiki Macedonii): Konserwacja ikon (XVII- XIX w.) na warsztatach konserwatorskich w ramach Ohrid Summer University – Saint Clement´s School in Conservation and Protection of Cultural Heritage (Szkoła Św. Klemensa w konserwacji i ochronie kulturowego dziedzictwa), Macedonia, 16 – 29 sierpień 2010 Saint Clements School in Conservation and Protection of Cultural Heritage, Ohrid Summer University i Saint Clements University, Ohryd, Macedonia; 20th June – July 2nd 2011: Conservation of icon St. Nicolas (19th century), Cvietlana Kochoska (Macedonia), person in charge of conservation: prof. Elżbieta Basiul – UMK Toruń, Poland, cooperation: dr Teresa Kurkiewicz – UMK, Toruń Poland; Conservation of icon Mother of God with baby Jesus (19th century), Liljana Kekenovska (Macedonia), person in charge of conservation: prof. Elżbieta Basiul – UMK Toruń, Poland, cooperation: dr Teresa Kurkiewicz – UMK, Toruń Poland; Saint Clement s School in Conservation and Protection of Cultural Heritage, Ohrid Summer University i Saint Clements University, Ohryd, Macedonia; 20th June – July 2nd 2011; Conservation of icon Asleep Mother of God (17th century), Mishko Tutkovski (Macedonia), person in charge of conservation: prof. Elżbieta Basiul – UMK Toruń, Poland, cooperation: dr Teresa Kurkiewicz – UMK, Toruń Poland; Saint Clements School in Conservation and Protection of Cultural Heritage, Ohrid Summer University i Saint Clements University, Ohryd, Macedonia; 20th June – July 2nd 2011; Conservation of icon Birth of St. John (19th century), Nikola Patchev (Macedonia), person in charge of conservation: prof. Elżbieta Basiul – UMK Toruń, Poland, cooperation: dr Teresa Kurkiewicz – UMK, Toruń Poland; Saint Clements School in Conservation and Protection of Cultural Heritage, Ohrid Summer University i Saint Clements University, Ohryd, Macedonia; 20th June – July 2nd 2011
 • Koordynacja studenckich staży przy konserwacji-restauracji dekoracji malarskich w tzw. Pokoju Ludwika – Filipa w Nordland Kultursenter, Bodø (Norwegia) – 2012-2014 r.
 • Opieka naukowa nad studentką Klaudią Rajmann realizującą norweski projekt p.t: Technika XVIII-wiecznych dekoracji malarskich Gottfrieda Ezekiela w regionie Nordland – 2012-2014 r.

INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH I DOROBKU DYDAKTYCZNYM ORAZ POPULARYZATORSKIM

Aktywny udział w imprezach popularyzujących naukę, kulturę i sztukę

 • Pierwszy Toruński Festiwal Nauki i Sztuki – wykład i prezentacja pt. Jak i dlaczego wykonujemy kopie malarskie? (16.02.2001 r)
 • Drugi Toruński Festiwal Nauki i Sztuki – pokaz pt. Tajemnice dawnego pozłotnictwa (25.04.2002r)
 • Fizyka w służbie ochrony zabytków – wykłady z pokazem w ramach 6 Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, 20-23 kwietnia 2006, Instytut Fizyki UMK Toruń (współudział: Paweł Szroeder, Franciszek Rozpłoch – Instytut Fizyki; Jarosław Rogóż, Robert Rogal – Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych UMK)
 • Kopia technologiczna, wykład – prezentacja multimedialna w Galerii Sztuki Obcej Muzeum Narodowego w Poznaniu w ramach Nocy Muzealnej, 20 maj 2006, Poznań
 • Tajniki malarskiego warsztatu, czyli jak dawniej malowano obrazy, wykłady z pokazem w ramach 7 Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, 19 – 22 kwiecień 2007, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych UMK, Toruń
 • Z głową w mur. Z dr hab. Elżbietą Basiul, dyrektorem Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, oraz prof. dr. hab. Franciszkiem Rozpłochem, dr. Jarosławem Rogóżem, dr. Pawłem Szroederem – zespołem, który zrealizował projekt pt. Konserwacja dzieł sztuki za pomocą laserów – analiza zabytków średniowiecznego malarstwa ściennego technikami spektroskopowymi i chemicznymi dla potrzeb konserwacji” w ramach programu COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) – rozmawia Sławomir Jaskólski. Głos Uczelni. Rok XVI (XXXII), nr 7/8 (257/258), lipiec/sierpień 2007
 • Elżbieta Basiul, Kierunek Macedonia, Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Rok XIX (XXXV), nr 10 (296), październik 2010
 • Rubens, Matejko i fałszerze. Z prof. Elżbietą Basiul z Zakładu Technologii i Technik Malarskich Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK rozmawia Winicjusz Schulz; Głos Uczelni. Rok XIX (XXXV), nr 11 (297), listopad 2010
 • Elżbieta Basiul, W 100-lecie urodzin prof. Leonarda Torwirta. Malarz, konserwator, scenograf, Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Rok XXII (XXXVIII), nr 1 (323), styczeń 2013, s. 12
 • Elżbieta Basiul, Docenieni w Norwegii, Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Rok XXIII (XXXIX), nr 12, Grudzień 2014, s. 26
 • Współorganizacja spotkania dotyczącego wykorzystania badań naukowych prowadzonych przez Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w zakresie dizajnu – designu, i projektowania, 5 marzec 2015 r., Hotel Uniwersytecki w Toruniu. Celem spotkania było nawiązanie lub rozszerzenie dotychczasowej współpracy przedsiębiorców zajmujących się dizajnem i projektowaniem z pracownikami naukowymi Wydziału Sztuk Pięknych (główny organizator: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK).
 • Współorganizacja spotkania dotyczącego wykorzystania badań naukowych prowadzonych przez Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w zakresie konserwacji zabytków; 17 kwietnia 2015 r., Centrum Targowe PARK w Toruniu (ul. Bydgoska 3). Celem spotkania było nawiązanie lub rozszerzenie dotychczasowej współpracy przedsiębiorców zajmujących się konserwacją zabytków z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzącymi badania naukowe w tym zakresie.
 • Członek Rady Eksperckiej na lata 2015-2017 przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (Do zadań Rady Eksperckiej, której skład każdorazowo powoływany jest stosowną uchwałą Zarządu Województwa, należy między innymi doradztwo w zakresie współpracy Samorządu Województwa ze sferą naukowo-badawczą, konsultacje kierunków rozwoju polityki innowacyjnej Województwa, doradztwo w zakresie projektowania, doboru i wykorzystania instrumentów polityki innowacyjnej).

INNE OSIĄGNIĘCIA

Osiągnięcia organizacyjne

 • Drugi komisarz wystawy Polskie ośrodki kształcenia artystów konserwatorów, eksponowanej na międzynarodowych targach „DENKMAL 98” w Lipsku oraz w Polskim Instytucie Kulturalnym w Rzymie (1998 r)
 • Przygotowanie wystawy studenckich kopii w Muzeum Narodowym w Warszawie (listopad 1998 r.)
 • Wielokrotny komisarz wystaw studenckich prac dyplomowych wykonanych na Wydziale Sztuk Pięknych w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki
 • W ramach programu „Sokrates” opieka nad studentką ze szkoły w Hildesheim (Niemcy)– Katherine Heinlein –semestr zimowy 2000/2001.
 • Przygotowanie ekspozycji promującej osiągnięcia naukowe Zakładu Technologii i Technik Malarskich Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK na Targach Konserwacji Zabytków „Conservatio” w Toruniu (21-23.03.2002 r.)
 • Kierowanie zespołem opracowującym funkcjonalny projekt Toruńskiego Centrum Konserwacji Zabytków (2008-2009 r.)
 • Udział w organizacji wystawy pt.: Pokaz prac zrealizowanych przez studentów Katedry Technik i Technologii Malarstwa na Podłożach Ruchomych, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP Warszawa, Galeria Forum. Galeria Wydziału Sztuk Pięknych 8 – 15.05.2009, Toruń
 • Udział w organizacji wystawy W kręgu dawnych technik i technologii malarskich, 7-17 maj 2010 r.; Galeria Aula, ASP, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa; wystawa prac (kopii) studentów kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki wykonanych w Zakładzie Technologii i Technik Malarskich, IZK UMK Toruń
 • Organizacja eksperckiego wyjazdu do archikatedry p. w. Wniebowzięcia NMP w Mohylewie – lipiec/sierpień 2010 (zlecenie: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
 • Członek komisji na egzaminach wstępnych dla kandydatów na studia doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne (2010-11), w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki (2012)
 • Kierowanie pracami Wydziałowej Komisji ds. Kontaktów z Interesariuszami Zewnętrznymi
 • Koordynowanie współpracy z zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi – tworzenie klastrów, udział w projektach finansowanych ze środków unijnych (WSG, Klaser Meblowy Horeca)