Wykształcenie i zainteresowania

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

Prof. dr hab. Elżbieta Basiul współpracuje z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości UMK oraz z Agendą Nauki i Innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wraz z AIP współorganizowała i prowadziła spotkania z serii Biznes-Nauka, prezentując przedstawicielom sfery biznesu dotychczasowe osiągnięcia Wydziału Sztuk Pięknych w zakresie współpracy z otoczeniem gospodarczym. Celem tych spotkań było nawiązanie lub rozszerzenie dotychczasowej współpracy przedsiębiorców zajmujących się sztuką projektową oraz ochroną i konserwacją zabytków z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzącymi badania naukowe w wymienionych zakresach.

W ramach kooperacji z Agendą Nauki i Innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego prof. dr hab. Elżbieta Basiul była również współorganizatorem spotkania pt.: „Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne – potencjał rozwojowy inteligentnej specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego”, spotkanie odbyło się w ramach cyklu spotkań poświęconych poszczególnym potencjałom rozwojowym inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego.

Prof. dr hab. Elżbieta Basiul od kilku lat intensywnie uczestniczy w procesie włączania Wydziału Sztuk Pięknych UMK w proces tworzenia powiązań klastrowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim w obszarze sztuki, przemysłów kreatywnych i ochrony dziedzictwa kulturowego.

WYKSZTAŁCENIE

  • 27 września 2016 r. – odebranie nominacji profesorskiej z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uroczystość wręczenia odbyła się w Pałacu prezydenckim w Warszawie.
  • 2005 r. – stopień doktora habilitowanego, Wydział Sztuk Pięknych UMK, dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina: konserwacja dzieł sztuki, na podstawie dorobku konserwatorskiego oraz rozprawy: “Warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną z bazyliki katedralnej we Włocławku”
  • 1997 r. – stopień doktora w dziedzinie sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na podstawie rozprawy pt: “Problem barw w retuszu obrazów sztalugowych malowanych w technice wielowarstwowej” (UMK, Wydział Sztuk Pięknych; dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina: konserwacja i restauracja dzieł sztuki)
  • 1979 – 1984 r. – studia wyższe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom: 1984 r., Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, specjalizacja – konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej, dyplom wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki