Działalność dydaktyczna

dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Nowoczesne nieinwazyjne badania dzieł sztuki
 • Współczesne metody badań instrumentalnych
 • Zarys Problematyki Konserwacji Malarstwa, Rzeźby Polichromowanej i Metali Kolorowych
 • Naturalne i sztuczne kamienie w rzeźbie i architekturze – kamień sztuczny
 • Technologia malarstwa sztalugowego
 • Zarys technologii i technik sztuk plastycznych
 • Historyczne techniki artystyczne – technika temperowa (malarstwo włoskie XIV-XVI wieku)
 • Historyczne techniki artystyczne – technika temperowa (malarstwo ikonowe)
 • Pracownia dokumentacji budowy technicznej zabytków
 • Pracownia kopii miniatury książkowej
 • Pracownia Technik Malarskich i Pozłotniczych
 • Seminarium magisterskie