Inna działalność, nagrody, wyróżnienia

dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  • I Nagroda za prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy gotyckim ołtarzu Koronacji NMP (tryptyk wieluński) na Drugim Annale ZPAP w Toruniu „Dzieło Roku 1994” (praca zespołowa pod kier prof. J. Flika).
  • Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia w działalności naukowej uzyskane w roku akademickim 2000/2001.
  • Wyróżnienie zespołowe przyznane przez Rektora UMK za osiągnięcia w działalności organizacyjnej uzyskane w roku akademickim 2002–2003.
  • II Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w konkursie „Dzieło Roku 2008” w kategorii Konserwacja Zabytków.
  • Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2009: wyróżnienie za publikację „Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych” w dziedzinie Nauka, badania naukowe i postęp techniczny.
  • Za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2011 roku. Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika II stopnia, dnia 12 czerwca 2012 r.
  • Za osiągnięcia w działalności naukowej – za książkę pt. „Zastosowanie Technik Nieniszczących w Badaniach Konserwatorskich Malowideł Ściennych”, Toruń 2009 r. Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika II stopnia, dnia 20 grudnia 2012 r.
  • Za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2014 roku Zespołowe Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dnia 19 listopada 2015 r.