Wykształcenie i zainteresowania

dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK

WYKSZTAŁCENIE

  • 2011 – doktor habilitowany w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie konserwacji restauracji dzieł sztuki
  • 2001 – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce
  • 1995-96 – studia języka i kultury Włoch na Uniwersytecie w Sienie
  • 1993 – magister sztuki w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej
  • 1985 – ukończenie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli

ZAINTERESOWANIA

  • badania obiektów zabytkowych za pomocą technik nieniszczących i inwazyjnych
  • malarstwo; malowanie obrazów
  • malowanie kopii malarstwa dawnego
  • konserwacja i restauracja obrazów, malowideł ściennych, rzeźb polichromowanych i ołtarzy
  • karate tradycyjne