Działalność dydaktyczna

prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik

PROWADZONE ZAJĘCIA

Historyczne techniki artystyczne – technika olejna (wykład), III rok Konserwacji
i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Metodyka badań technologii technik malarskich (wykład), II rok Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Wybrane zagadnienia z technologii i technik malarskich (wykład monograficzny), V rok Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Pigmenty, spoiwa i podłoża malarskie (wykład), I rok Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Historyczne techniki artystyczne — technika temperowa (wykład), III rok Konserwacji
i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Seminarium technologiczne, IV rok Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Seminarium magisterskie, V i VI rok Konserwacji i Restauracji Malarstwa
i Rzeźby Polichromowanej.

Seminarium doktoranckie, studia doktoranckie.

Nowoczesne inwazyjne badania dzieł sztuki, (konwersatorium), II rok studia doktoranckie w zakresie konserwacji      i restauracji dzieł sztuki.

Pracownia kopii malarstwa średniowiecznego (ćwiczenia), IV rok Konserwacji
i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Pracownia dokumentacji konserwatorsko-technologicznej (ćwiczenia), V rok Konserwacji i Restauracji Malarstwa      i Rzeźby Polichromowanej.