Inna działalność, nagrody, wyróżnienia

prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik

  • Nagroda Drugiego Annale ZPAP Toruń 1994, za prace konserwatorskie przy obrazie Św. Jan Kant (XVIII w.) z kościoła parafialnego pw. św. Ducha w Chełmnie (13.05. 1995).
  • Nagroda Annale ZPAP Toruń 1994 i tytuł „Praca Roku 1994” za prace konserwatorskie przy tryptyku Koronacja Najświętszej Marii Panny (1450 r.), z kościoła seminaryjnego we Włocławku, dla zespołu konserwatorskiego: prof. dr art. kons. J. Flik, ad. E. Basiul, dr J. Olszewska-Świetlik, dr J. Rogóż (13.05.1995).
  • Wyróżnienie JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej w roku akademickim 1999/2000 (22.11.2000).
  • Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w konkursie na najlepsze prace studialne naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w roku 2001 za pracę doktorską Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia 1486–1487 (Warszawa 18.04.2002).
  • Wyróżnienie JM Rektora UMK za zespołowe osiągnięcia w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2002/2003 (25.11.2003).
  • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UMK za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej w 2005 roku (22.11.2006).
  • Wyróżnienie JM Rektora UMK za osiągnięcia naukowo-badawcze w 2008 roku (17.11.2009).
  • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej w 2010 roku (14.11.2011).
  • Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za działalność naukowo-badawczą w roku 2012 (10.10.2013).
  • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2013) nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.