Działalność naukowo-badawcza, konserwatorska i artystyczna

dr Teresa Kurkiewicz

PUBLIKACJE NAUKOWE W CZASOPISMACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Jarosław Rogóż, Paweł Szroeder, Alina Tomaszewska-Szewczyk, Teresa Kurkiewicz, Adam Cupa, Katarzyna Krynicka-Szroeder, Badania nieniszczące i fizykochemiczne Evangelistarium, Codex Aureus Gnesnensis, [w:] Evangelistarium – Codex Aureus, Gnesnensis, red. Michał Sołomieniuk, Wydawnictwo M, Kraków 2015
 2. Hernán AhumadaTeresa KurkiewiczMichael J. Thrippleton, and Stephen Wimperis, Solid-State Dynamics in the closo-Carboranes: A 11B MAS NMR and Molecular Dynamics Study, J. Phys. Chem. B, 119 (11), 2015,  s. 4309–4320.
 3. Rogóż J., Rogal R., Cupa A., Krynicka-Szroeder K., Kurkiewicz T. , Szroeder P., Bartz W., Pilarska M., Non-invasive investigations versus microsampling: a case study of Medieval wall paintings in Knights Templars’ chapel in Chwarszczany, [w:] Problematyka ochrony, konserwacji restauracji oraz ekspertyzy zbiorów muzealnych, Materiały z IX Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji, Kijów 27-31 maja 2013 r., Kijów 2013.
 4. Rogóż J., Kurkiewicz T., Badania nieniszczące w diagnostyce malowideł ściennych. w: Żaba A., (red.): Malowidła kościoła pw. św. Jerzego: Ostrotopa, z serii: Monografia. Spotkanie z Zabytkiem: nr 4 (V) 2011, Gliwice: Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, ISSN – 1898-7168, ss. 29-41.
 5. Kurkiewicz T., Rogóż J., Badania nieniszczące malowideł występujących w nawie kościoła pw. św. Jerzego w Ostrotopie. W: Żaba A., (red.): Malowidła kościoła pw. św. Jerzego: Ostrotopa, z serii: Monografia. Spotkanie z Zabytkiem: nr 4 (V) 2011, Gliwice: Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, ISSN – 1898-7168, ss. 43-53.
 6. Cupa A., Felczak M., Kurkiewicz T., Lament A., Rogal R., Rogóż J., Szroeder P., Więcek B., Thermovision and ground penetrating radar for investigation of architectural decorations – potential and limitations, QIRT 2012 ID-263. http://qirt.gel.ulaval.ca/dynamique/index.php?idD=60
 7. Teresa Kurkiewicz, Michael J. Thrippleton, Stephen Wimperis, Second-order quadrupolar shifts as an NMR probe of fast molecular-scale dynamics in solids, Chem. Phys. Lett. 467, 2009, s. 412-416, ISSN 0009-2614

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

 1. dr hab. J. Rogóż, dr P. Szroeder, dr T. Kurkiewicz, mgr A. Cupa, Badania radarowe kościoła pw. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie, Toruń 2011.
 2. dr hab. J. Rogóż, dr P. Szroeder, dr  T. Kurkiewicz, mgr A. Cupa, mgr K. Krynicka-Szroeder. Dokumentacja prac badawczo-konserwatorskich malowideł ściennych w kościele pw. św. Jerzego w Gliwicach Ostropa, Toruń 2011.
 3. dr Jacek Stachera (kierownik zespołu), dr hab. Jarosław Rogóż, dr Michał Matuszczyk,mgr Magdalena Kapka, mgr Monika Palka, mgr Monika Kwiatkowska, mgr Paulina Gref, mgr Joanna Kozielec, mgr Remigiusz Więckowski, dr Teresa Kurkiewicz, st. Dorota Osman, Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich. Malowidła barokowe na stropie prezbiterium w kościele p.w. św. Tomasz Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. II Etap, Toruń 2011.
 4. dr hab. J. Rogóż, dr T. Kurkiewicz, mgr A. Cupa, Badania radarowe kościoła pw. św. Małgorzaty w Łobdowie, Toruń 2012.
 5. dr hab. J. Rogóż, dr T. Kurkiewicz, mgr A. Cupa, Dokumentacja badań radarowych pałacu Gałeckich w Krotoszynie, Toruń 2012.
 6. dr hab. J. Rogóż, dr T. Kurkiewicz, dr P. Szroeder, mrg A. Cupa, K. Krynicka-Szroeder, Badania radarowe kościoła pw. św. Bartłomieja w Wabczu,
 7. dr hab. J. Rogóż, dr T. Kurkiewicz, dr P. Szroeder, mgr A. Cupa, dr inż. M. Felczak, mgr K. Krynicka-Szroeder, Badania retabulum ołtarza Czterech Dziewic pochodzącego z kościoła w Parsku, Toruń 2012.
 8. dr hab. J. Rogóż, dr hab. R. Rogal, dr P. Szroeder, dr T. Kurkiewicz, dr W. Bartz, dr J. Karbowska-Berent, mgr A. Cupa, mgr K. Krynicka-Szroeder, mgr A. Gralińska-Grubecka, mgr J. Jarmiłko, mgr M, Pilarska, mgr S. Zadros-Kułaga, mgr M. Cześnin, Dokumentacja badawczo-konserwatorska gotyckich malowideł ściennych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Chwarszczanach, Toruń 2012.
 9. dr hab. J. Rogóż, dr T. Kurkiewicz, dr P. Szroeder, mgr A. Cupa, mgr K. Krynicka-Szroeder, Dokumentacja badań ewangelistarza gnieźnieńskiego CODEX AUREUS GNESNENSIS ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, Toruń 2012.
 10. dr hab. J. Rogóż, dr T. Kurkiewicz, dr P. Szroeder, mgr A. Cupa, mgr K. Krynicka-Szroeder, Dokumentacja badań EXPLANATION EVANGELIORUM z poł. XV w. ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, Toruń 2012.
 11. dr T. Kurkiewicz, mgr A. Cupa, dr hab. J. Rogóż, Dokumentacja badań próbek pobranych z obrazu olejnego na płótnie datowanego na XVIII wiek, określonego jako szkic autorstwa włoskiego malarza Ricci, Toruń 2012.
 12. dr hab. J. Rogóż, dr T. Kurkiewicz, mgr A. Cupa, Dokumentacja badań obrazu Sacra Conversacione, Toruń 2012.
 13. dr Jacek Stachera (kierownik zespołu), dr hab. Jarosław Rogóż, mgr Magdalena Kapka, mgr Monika Palka, mgr Monika Kwiatkowska, mgr Paulina Gref, mgr Remigiusz Więckowski, dr Teresa Kurkiewicz, st. Dorota Osman, dr Piotr Bireski, dr Joanna Karbowska-Berent, mgr Joanna Jarmiłko, dr Paweł Szroeder, mgr A. Cupa, Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich, wczesnobarokowe malowidła na ścianach nawy głównej w kościele p.w. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim, I etap, Toruń 2012.
 14. dr Jacek Stachera (kierownik zespołu), dr hab. Jarosław Rogóż, mgr Magdalena Kapka, mgr Kamila Matwieiszyn, st. Dorota Osman, dr Teresa Kurkiewicz, dr Paweł Szroeder, mgr A. Cupa, Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich, malowidło gotyckie Ukrzyżowanie na łuku tęczowym nawy głównej w kościele p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim, Toruń 2012.
 15. dr Jacek Stachera (kierownik zespołu), dr hab. Jarosław Rogóż, mgr Kamila Matwieiszyn, st. Dorota Osman, dr Teresa Kurkiewicz, mgr A. Cupa, Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich malowanych żeber i ornamentów na sklepieniu pierwszego przęsła nawy głównej w kościele p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim, I etap, Toruń 2012.
 16. dr hab. J. Rogóż, dr J. Karbowska-Berent, dr T. Kozielec, dr A. Szewczyk, dr T. Kurkiewicz, dr P. Szroeder, mgr A. Cupa, mgr J. Jarmiłko, mgr K. Krynicka-Szroeder, mgr G. Trykowski, (konsultacje techniczno-konserwatorskie: dr hab. E. Jabłońska, prof. UMK, dr M. Pronobis_Gajdzis), Dokumentacja badań konserwatorskich ewangelistarza gnieźnieńskiego CODEX AUREUS GNESNENSIS (sygn. BK Ms 1a) ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, Toruń 2012.
 17. dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja badań obrazu „Pejzaż” z sygnaturą Van Hulst 1854, Toruń 2012.
 18. dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja badań próbek pobranych z Chrzcielnicy datowanej na XVII w. i ambony z Lewina Kłodzkiego, Toruń 2012.
 19. dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja badań próbki pobranej z ambony datowanej na XVIII wiek oraz próbek z ikony Matki Bożej Częstochowskiej datowanej na XVI/XVII wiek, Toruń 2012.
 20. dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja badań próbek pobranych z elewacji wewnętrznej kościoła w Niemodlinie, Toruń 2012.
 21. dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja badań próbek pobranych z malowideł ściennych w kościele pw. Narodzenia NMP w Miękini, Toruń 2012.
 22. dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja badań próbek pobranych z dekoracji ściennych z kościoła parafialnego w Nowej Wsi Wielkiej oraz obrazu sztalugowego „Święty Florian”, Toruń 2012.
 23. dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja badań próbek pobranych z figury św. Jana Nepomucena z Kryniczna, Toruń 2012.
 24. dr bab. Jarosław Rogóż, prof. UMK, dr hab. Robert Rogal, prof. UMK, dr Teresa Kurkiewicz, mgr Adam Cupa, mgr Aleksandra Gralińska-Grubecka, mgr Marta Pilarska, Aleksandra Wysokińska, Dokumentacja konserwatorska dotycząca malowideł ściennych korpusu nawowego kościoła parafialnego p.w. MB Królowej Polski w Bielicach, Toruń 2013.
 25. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK, dr hab. Elżbieta Basiul, prof. UMK, dr Paweł Szroeder, dr Teresa Kurkiewicz, dr Joanna Arszyńska, mgr Adam Cupa, mgr Marta Pilarska, mgr Grzegorz Jaworski, Dokumentacja badań obrazów autorstwa Chen Wen Hsi z Heritage Conservation Centre w Singapurze, Toruń 2014.
 26. dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, dr hab. R. Rogal, prof. UMK, dr T. Kurkiewicz, mgr A. Cupa, Dokumentacja konserwatorska barokowego obrazu „Chrzest Chrystusa w Jordanie” z 1 ćw. XVIII w. z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Żabowie, gm. Pyrzyce, Toruń 2014.
 27. dr hab.R. Rogal, prof. UMK, dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, mgr A. Cupa, dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich fragmentu barokowego stropu w zachodniej części obejścia nawy kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. Zachodniopomorskie, Toruń 2014.
 28. dr hab.R. Rogal, prof. UMK, dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, mgr A. Cupa, dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich balustrady empory „południowo-wschodniej” z kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. Zachodniopomorskie, Toruń 2014.
 29. dr hab.R. Rogal, prof. UMK, dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, mgr A. Cupa, dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich balustrady empory „południowo-miejskiej” z kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. Zachodniopomorskie, Toruń 2014.
 30. dr hab.R. Rogal, prof. UMK, dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, mgr A. Cupa, dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich balustrady barokowej „ławy kwiatowej” z kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. Zachodniopomorskie, Toruń 2014.
 31. dr hab.R. Rogal, prof. UMK, dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, mgr A. Cupa, dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich balustrady klasycystycznej „ławy kwiatowej” z kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. Zachodniopomorskie, Toruń 2014.
 32. dr hab.R. Rogal, prof. UMK, dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, mgr A. Cupa, dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich balustrady „ławy pastorów” z kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. Zachodniopomorskie, Toruń 2014.
 33. dr hab.R. Rogal, prof. UMK, dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, mgr A. Cupa, dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich balustrady „ławy anielskiej” z kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. Zachodniopomorskie, Toruń 2014.
 34. dr hab.R. Rogal, prof. UMK, dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, mgr A. Cupa, dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich balustrady „ławy miejskiej” z kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. Zachodniopomorskie, Toruń 2014.
 35. dr hab.R. Rogal, prof. UMK, dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, mgr A. Cupa, dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich klasycystycznych drzwiczek do ławek w południowo-wschodniej partii kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. Zachodniopomorskie, Toruń 2014.
 36. dr hab.R. Rogal, prof. UMK, dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, mgr A. Cupa, dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich XVIII-wiecznych drzwiczek do ławek w południowo-zachodniej kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. Zachodniopomorskie, Toruń 2014.
 37. dr hab.R. Rogal, prof. UMK, dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, mgr A. Cupa, dr T. Kurkiewicz, Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich balustrady „ławy marmoryzowanej” w północno-zachodniej partii kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. Zachodniopomorskie, Toruń 2014.
 38. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK, dr hab. Elżbieta Basiul, prof. UMK, dr hab. Paweł Szroeder, dr Teresa Kurkiewicz, mgr Adam Cupa, Dokumentacja badań technologiczno-konserwatorkich obrazu Bruno Schulz’a Dachy Wilna. Weryfikacja autorstwa, Toruń 2015.
 39. dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, dr T. Kurkiewicz, mgr A. Cupa, Dokumentacja konserwatorsko-badawcza obrazu na desce Portret generała i hrabiego Wachtmeister pochodzącego ze zbiorów prywatnych, Toruń 2015.
 40. dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, dr T. Kurkiewicz, mgr A. Cupa, Dokumentacja konserwatorsko-badawcza obrazu na desce Judyta z głową Holofernesa pochodzącego ze zbiorów prywatnych, Toruń 2015.
 41. dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, dr T. Kurkiewicz, mgr A. Cupa, Dokumentacja konserwatorska obrazu na desce Boże Narodzenie z Muzeum Zamkowego w Malborku, Toruń 2015.
 42. dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, dr T. Kurkiewicz, mgr A. Cupa, Dokumentacja konserwatorska awersu i rewersu skrzydła ołtarza ze sceną Zwiastowania przedstawiającego Anioła z Muzeum Zamkowego w Malborku, Toruń 2015.
 43. dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, dr T. Kurkiewicz, mgr A. Cupa, Dokumentacja konserwatorska awersu i rewersu skrzydła ołtarza ze sceną Zwiastowania przedstawiającego Madonnę z Muzeum Zamkowego w Malborku, Toruń 2015.
 44. dr hab. Robert Rogal prof. UMK, dr hab. Elżbieta Basiul prof. UMK, dr Teresa Kurkiewicz, dr Solida Lim, dr Katarzyna Krynicka-Szroeder, Dokumentacja badań reflektograficznych w świetle widzialnym, Podzadanie 7.1 Wykonanie badań Vis, Zadanie 7. Badanie z wykorzystaniem technik: fluorescencja w UV, reflektografia w świetle widzialnym, reflektografia w bliskiej podczerwieni, reflektografia w kolorowej podczerwieni, Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu (trzy kamienice, ul. Mostowa 6), Toruń 2015.
 45. dr hab. Elżbieta Basiul prof. UMK, Dr hab. Robert Rogal prof. UMK, dr Teresa Kurkiewicz, dr Katarzyna Krynicka-Szroeder, mgr Adam Cupa, Dokumentacja badań fluorescencji wzbudzanej światłem UV, Podzadanie 7.2 Wykonanie badań UV, Zadanie 7. Badanie z wykorzystaniem technik: fluorescencja w UV, reflektografia w świetle widzialnym, reflektografia w bliskiej podczerwieni, reflektografia w kolorowej podczerwieni, Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu (trzy kamienice, ul. Mostowa 6), Toruń 2015.
 46. Dr hab. Elżbieta Basiul prof. UMK, dr Teresa Kurkiewicz, dr Katarzyna Krynicka-Szroeder, mgr Adam Cupa, mgr Marta Pilarska, Dokumentacja badań wykonanych za pomocą techniki reflektografii w bliskiej podczerwieni, Podzadanie 7.3 Wykonanie badań z zastosowaniem bliskiej podczerwieni, Zadanie 7. Badanie z wykorzystaniem technik: fluorescencja w UV, reflektografia w świetle widzialnym, reflektografia w bliskiej podczerwieni, reflektografia w kolorowej podczerwieni, Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu (trzy kamienice, ul. Mostowa 6), Toruń 2015.
 47. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK, dr Teresa Kurkiewicz, dr Katarzyna Krynicka-Szroeder, mgr Adam Cupa, mgr Marta Pilarska, Dokumentacja badań wykonanych za pomocą techniki kolorowej podczerwieni, Podzadanie 7.4 Wykonanie badań z zastosowaniem kolorowej podczerwieni, Zadanie 7. Badanie z wykorzystaniem technik: fluorescencja w UV, reflektografia w świetle widzialnym, reflektografia w bliskiej podczerwieni, reflektografia w kolorowej podczerwieni, Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu (trzy kamienice, ul. Mostowa 6), Toruń 2015.
 48. dr Teresa Kurkiewicz, mgr Adam Cupa, Dokumentacja badań fluorescencji rentgenowskiej XRF, Podzadanie 9.1 Wykonanie badań i opracowanie ich dokumentacji, Zadanie 9. Badania fluorescencji rentgenowskiej XRF, Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu (trzy kamienice, ul. Mostowa 6), Toruń 2015.
 49. dr hab. Paweł Schroeder, dr Teresa Kurkiewicz, mgr Jolanta Wółkiewicz, Dokumentacja badań z wykorzystaniem spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni FTIR, Podzadanie 12.1 Wykonanie badań i opracowanie ich dokumentacji, Zadanie 12. Badania z wykorzystaniem spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni FTIR, Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu (trzy kamienice, ul. Mostowa 6), Toruń 2015.
 50. Dr hab. Elżbieta Basiul prof. UMK, dr Teresa Kurkiewicz, mgr Adam Cupa, mgr Marta Pilarska, Dokumentacja badań mikrochemicznych próbek, Podzadanie 15.1 Wykonanie badań i opracowanie ich dokumentacji, Zadanie 9. Badania mikrochemiczne próbek, Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu (trzy kamienice, ul. Mostowa 6), Toruń 2015.
 51. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK, dr Teresa Kurkiewicz, mgr Adam Cupa, Dokumentacja badań konserwatorskich obrazu Ecce Homo z kościoła parafialnego w Gorzkowicach, Toruń 2015.
 52. dr hab. J. Rogóż, prof. UMK, dr T. Kurkiewicz, mgr A. Cupa, Badania radarowe struktur podpowierzchniowych w obrębie posadzki Bazyliki Konkatedralnej Świętej Trójcy w Chełmży, Toruń 2015.
 53. dr T. Kurkiewicz, mgr A. Cupa, Dokumentacja badań konserwatorskich południowej pierzei ulicy Włókienniczej w Łodzi, Toruń 2015.
 54. dr hab. Edgar Pill, dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK, mgr Adam Cupa, dr Teresa Kurkiewicz, dr hab. Paweł Szroeder, dr Wojciech Bartz, dr Aleksandra Gralińska-Grubecka, prof. dr hab. Tomasz Ważny, dr Grzegorz Trykowski, dr Grażyna Sczepańska, Dokumentacja badawczo-konserwatorska badań muru ceglanego, tynków, spoin oraz polichromii wieży kleszej w Muzeum Zamkowym w Malborku Cz.2. Badania tynków, spoin oraz polichromii Wieży Kleszej w Muzeum Zamkowym W Malborku, Toruń 2016.
 55. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK, dr Teresa Kurkiewicz, dr Alina Tomaszewska-Szewczyk, dr hab. Paweł Szroeder, mgr Adam Cupa, Dokumentacja badań Codex Pretiosus ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie (sygnatura BK Ms 600), Toruń 2016.
 56. dr hab. Edgar Pill, dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK, mgr Adam Cupa, dr Teresa Kurkiewicz, dr hab. Paweł Szroeder, dr Wojciech Bartz, dr Grzegorz Trykowski, dr Grażyna Sczepańska, Dokumentacja badawczo-konserwatorska badań tynków, spoin oraz polichromii wieży kleszej w Muzeum Zamkowym w Malborku, Toruń 2016.
 57. dr hab. Robert Rogal, prof. UMK, dr hab. Paweł Szroeder, dr Wojciech Bartz, dr Aleksandra Gralińska-Grubecka, dr Teresa Kurkiewicz, mgr Adam Cupa, Dokumentacja badań konserwatorskich elewacji kamienicy przy ul. Krzywe Koło 22/24 w Warszawie, Toruń 2016.
 58. dr hab. Robert Rogal, prof. UMK, dr hab. Paweł Szroeder, dr Wojciech Bartz, dr Aleksandra Gralińska-Grubecka, dr Teresa Kurkiewicz, mgr Adam Cupa, Dokumentacja badań konserwatorskich elewacji kamienicy przy ul. Krzywe Koło 26/28 w Warszawie, Toruń 2016.
 59. dr hab. Robert Rogal, prof. UMK, dr hab. Paweł Szroeder, dr Wojciech Bartz, dr Aleksandra Gralińska-Grubecka, dr Teresa Kurkiewicz, mgr Adam Cupa, Dokumentacja badań konserwatorskich elewacji kamienicy przy ul. Krzywe Koło 30 w Warszawie, Toruń 2016.
 60. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK, dr hab. Elżbieta Basiul, prof. UMK, dr hab. Paweł Szroeder, prof. UKW, dr Teresa Kurkiewicz, mgr Adam Cupa, Dokumentacja konserwatorskich badań nieniszczących dwóch malowideł ściennych Eugène Delacroix Walka Jakuba z aniołem oraz Wypędzenie Heliodora ze świątyni z kaplicy Aniołów kościoła św. Sulpicjusza w Paryżu, Toruń 2016.
 61. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK, dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik, prof. UMK, dr Teresa Kurkiewicz, dr Grażyna Szczepańska, mgr Adam Cupa, Dokumentacja badań nieniszczących obrazu Portret Izabelli Brant, Toruń 2016.

PROJEKTY

 • Projekt konserwatorski Ludwig- Filip – room (Nordland Kultursenter) w Bodø, Norwegia.
 • Projekt pn.: Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu (trzy kamienice, ul. Mostowa 6).

KONFERENCJE

 • 9 – 13 Wrzesień 2007 – the 5th Alpine Conference on Solid-State NMR, Chamonix, France

Prezentacja posteru: “Dynamic shifts” in solids: do second-order quadrupolar shifts and broadenings correspond to the same apparent quadrupolar parameters in the presence of motion?

 • 12 Grudzień 2007 – spotkanie Grupy Dyskusyjnej NMR, Wydział Fizyki, Londyn

Uczestnik

 • 29 Marzec – 3 Kwiecień 2009 – 50th Experimental Nuclear Magnetic Resonance (ENC), California, USA

Prezentacja posteru: Second-Order Quadrupolar Shifts as an NMR Probe of Fast Molecular-Scale Dynamics in Solids

 • 14 Kwiecień 2009 – seminarium na temat struktur i materiałów, University of Glasgow, Glasgow

Prezentacja projektu badawczego: Second-Order Quadrupolar Shifts as an NMR Probe of Fast Molecular-Scale Dynamics in Solids