Dziełaność dydaktyczna

dr Teresa Kurkiewicz

PROWADZONE ZAJĘCIA

  • Technologia i techniki miniatorstwa, wykład, III rok Konserwacji Papieru i Skóry
  • Materiałoznawstwo Pigmentów i Barwników Malarskich, ćwiczenia, III rok Konserwacji Papieru i Skóry oraz Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej
  • Pracownia Dokumentacji Budowy Technicznej Zabytków, IV rok Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, współprowadząca
  • Pracownia Dokumentacji Budowy Technicznej Zabytków, V rok Konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej, współprowadząca
  • Pracownia Dokumentacji Budowy Technicznej Zabytków, IV i V rok Konserwacji Papieru i Skóry, współprowadząca
  • Seminarium dyplomowe z technologii i technik sztuk plastycznych z zakresu papieru i skóry, V rok Konserwacji Papieru i Skóry