Inna działalność, nagrody, wyróżnienia

dr Teresa Kurkiewicz

  • Udział w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy malowidłach barokowych na stropie prezbiterium w kościele p.w. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim.
  • Współpraca przy organizacji i przeprowadzeniu warsztatów konserwatorskich Saint Clements School in Conservation and Protection of Cultural Heritage (Szkoła Św. Klemensa w konserwacji i ochronie kulturowego dziedzictwa) w ramach Ohrid Summer University i Saint Clements University (Ochryda, Macedonia)
  • Współpraca przy konserwacji-restauracji dekoracji malarskich w tzw. Pokoju Ludwika – Filipa w Nordland Kultursenter, Bodø (Norwegia)

NAGRODY

  • Nagroda zespołowa za osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej przyznana przez JM Rektora UMK – 12 czerwiec 2012 r.
  • Nagroda zespołowa II st. za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej przyznana przez JM Rektora UMK – 19 listopad 2015 r.
  • Nagroda zespołowa II st. za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej przyznana przez JM Rektora UMK – 26 październik 2016 r.