Wykształcenie i zainteresowania

dr Teresa Kurkiewicz

WYKSZTAŁCENIE

2006 – 2011 Doktor chemii

University of Glasgow, Wydział Chemii Nieorganicznej, Glasgow, UK

Specjalizacja: Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego ciał stałych

Tytuł rozprawy doktorskiej: New NMR methods for studying dynamics in solids

2004 – 2006 Magister chemii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Toruń

Specjalizacja: chemia analityczna

Tytuł pracy magisterskiej: Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej olejów i tłuszczów

2001 – 2004 Licencjat chemii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Toruń

Specjalizacja: chemia ogólna

Tytuł pracy licencjackiej: Zastosowanie związków kompleksowych metali szlachetnych w leczeniu antynowotworowym

1997 – 2001 I Liceum Ogólnokształcące, Toruń

ZAINTERESOWANIA

  • techniki analityczne wykorzystywane w badaniach pigmentów i spoiw
  • techniki nieniszczące wykorzystywane do badań obiektów zabytkowych w tym fluorescencji w UV, reflektografii w świetle widzialnym, reflektografii w bliskiej podczerwieni, reflektografii w kolorowej podczerwieni
  • technika spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni FTIR
  • literatura, sport, podróże